Cila nga këto fytyra duket më e lumtur? Zgjidhni një dhe zbuloni se si funksionon truri juaj!

Teoria e majtë dhe e djathtë e trurit thotë se secila anë e trurit kontrollon lloje të ndryshme mendimesh dhe secili prej nesh ka një anë mbizotëruese. Njerëzit e dominuar nga truri i majtë konsiderohen më logjikë, analitikë dhe objektivë, ndërsa njerëzit me anën e djathtë janë më intuitive, reflektuesë dhe subjektivë.

Shikoni figurën më poshtë dhe zgjidhni fytyrën që duket më e lumtur. Është e rëndësishme të ndiqni opinionin tuaj sepse përndryshe rezultati nuk do të jetë plotësisht i saktë.

Nëse zgjidhni fytyrën “A”, ana e majtë e trurit tuaj është dominuese
Ju jeni të dominuar nga ana e trurit që përfshin logjikën, gjuhën dhe të menduarit analitik. Ana e majtë e trurit është më e mira në këto gjëra:

– gjuha

– logjikë

– mendim kritik

– numra

– arsyetimi

Nëse zgjidhni “B”, ana e djathtë është ana mbizotëruese
Truri i djathtë është më i miri në detyrat ekspresive dhe krijuese. Më poshtë janë disa nga aftësitë që lidhen me trurin e djathtë:

– njohja e fytyrës

– shprehje e emocioneve

– muzikë

– kuptimi i emocioneve

– ngjyra

– imagjinata

– intuita

– kreativiteti

Duke folur në mënyrë të plotë, ana e majtë e trurit kontrollon anën e djathtë të trupit dhe ana e djathtë e trurit kontrollon anën e majtë të trupit./